Výškové práce

Výškové práce prováděné pomocí horolezecké techniky provádí naše firma již od svého vzniku. V začátcích ( před nástupem zateplovacích fasádních systémů) jsme se specializovali na rekonstrukce mezipanelových spár na panelových domech. Později došlo k rozšíření činností prováděných tzv. „z lana“. Naši pracovníci jsou pravidelně školeni. V této oblasti je největší důraz kladen zejména na bezpečnost práce a kvalitu vybavení.

Nejčastěji prováděné výškové práce:

  • Tmelení mezipanelových spár na panelových domech
  • Montáže okapních systémů – svodů
  • Nátěry konstrukcí všeho druhu
  • Montáže reklamních panelů
  • Lokální opravy fasádních systémů
  • Montáže hromosvodů
  • Uvolňování nesoudržných míst skalních masivů
  • Odstranění rampouchů