Instalatérské a topenářské práce

Topenářské práce

Topenářské práce provádíme již od samého začátku našeho podnikání a tudíž máme praxi v oboru více než 15let. Se zákazníkem řešíme zakázku od samotného začátku, poradíme a většinou i vymyslíme co nejlepší variantu pro maximální spokojenost zákazníka! Kvalitní a profesionální vybavení a letité zkušenosti v oboru nám pomáhají zaručit poskytnutí dokonalé rychlé a komplexní služby. Provádíme rozvody topení v bytech, rodinných domech, administrativních budovách atd. Žádná zakázka pro nás není malá, provádíme jak práce menšího charakteru, tak i zakázky větších rozsahů! Pro rozvody topení používáme co nejkvalitnější materiál, vše nakupujeme od spolehlivých dodavatelů, nikoli přes internetové obchody!

Hlavní služby poskytované v oblasti topenářských prací

 • Vyhledávání a posouzení závad na domovních rozvodech topných systémů
 • Opravy, výměny a nové instalace termostatických regulačních ventilů, kohoutů, šoupat, kompenzátorů, pojistných a redukčních ventilů, topení
 • Posouzení a regulace topných systémů, jejich dopouštění, odvzdušnění a zprovoznění
 • Opravy a výměny radiátorových těles, kotlů a oběhových čerpadel
 • Kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů
 • Montáž všech druhů topných systémů:
 • Montáž podlahového topení ( včetně zalití anhydritovým potěrem )
 • Montáž radiátorového topení
 • Montáž stěnového topení
 • Montáž solárních systémů a tepelných čerpadel
 • Montáž a opravy zdrojů ( výměníky, kotelny )
 • Servis a údržba kotelen
 • Montáž lokálních zdrojů tepla
 • Realizujeme kotelny v rodinných domech, chatách, školách, bytových domech atd.

Další služby

 • Poradenství
 • Technické posouzení objektů
 • Vypracování cenových kalkulací
 • Provádění sond
 • Vyjádření znalců
 • Pozáruční servis

Instalatérské a plynárenské práce

V souvislosti se stavební činností provádí naše firma také instalatérské a plynárenské práce pro dosažení poskytnutí komplexních služeb zákazníkovi. V praxi to znamená, že na daném pracovišti se od začátku do konce pohybuje jedna firma, která ručí za perfektně odvedené dílo. Nedochází tak ke svalování viny za dílčí neúspěchy na někoho jiného v případě, že se na díle podílí několik subjektů. Všichni naši pracovníci jsou pravidelně školeni a seznamováni s novými technologiemi a postupy pro dosažení nejvyššího stupně kvality.

Služby poskytované v rámci instalatérských prací

 • Vyhledávání a posouzení závady na domovních rozvodech teplé, studené vody a cirkulace
 • Opravy potrubí ležatého a stoupacího vedení, bytových přípojek a bytových rozvodů vody ve všech druzích materiálu.
 • Opravy odpadního potrubí, odpadních bytových přípojek a sifonů
 • Opravy, výměny a nové instalace ventilů, redukčních pojistných ventilů, kohoutů, šoupat, baterií, sifonů a zařizovacích předmětů (vany, umyvadla, WC, atd.)
 • Opravy, výměny a nové instalace spotřebičů ( bojlery, pračky, myčky, atd.)
 • Kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů
 • Odpojení objektu od veřejné sítě
 • Montáže nových rozvodů: ocelové pozinkované potrubí, litinové přírubové potrubí,litinové hrdlové potrubí, měděné potrubí, plastové potrubí.
 • Provizorní rozvody
 • Montáž a opravy zdrojů TUV
 • Požární vodovody vč. revize

Plynařské práce

 • Vyhledávání a posouzení závad na domovních rozvodech plynového potrubí
 • Opravy a montáž veškerých plynových zařízení ( kotle, karmy, WaW, sporáky )
 • Vnitřní plynovod ( montáž potrubí i odběrného zařízení, rozvody z oceli a CU )
 • Únik plynu včetně odstranění závady
 • Rekonstrukce plynového topení včetně oprav
 • Generální opravy rozvodů
 • Revizní zkoušky